آنتیک در اصفهان

نمایندگی رسمی و مجاز تعمیرات یخچال و فریزر آنتیک در اصفهان .

تلفن:

031-33311323

031-33311630

نمایندگی تعمیرات یخچال و فریزر عابدیان.